PrivMX i zgodność z RODO: wersja 2022

Oto checklista RODO dla wszystkich osób zarządzających projektami i liderów zespołów, stworzona przez naszego eksperta od wszystkiego, co związane z prawem - Michała. Sprawdź, jak PrivMX może pomóc zdalnym i hybrydowym zespołom działać zgodnie z RODO!

Kiedy pracowaliśmy nad PrivMX, ważne dla nas było, żeby oprogramowanie było pomocne w aspekcie bezpieczeństwa danych i zachowania zgodności z przepisami.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest z nami już od kilku lat. Zostało ono przyjęte przez Unię Europejską i dotyczy organizacji z całego świata, które gromadzą lub przetwarzają one dane dotyczące mieszkańców Unii Europejskiej. W rezultacie, jeśli przetwarzasz dane osobowe obywateli UE (na przykład przechowujesz lub przesyłasz) musisz działać zgodnie z RODO. Jednym z głównych wymagań rozporządzenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

RODO dla zespołów pracujących zdalnie: lista funkcjonalności.

PrivMX pomaga w tym na wiele sposobów. Program zawiera kilka funkcji i zabezpieczeń, które umożliwiają przetwarzanie danych osobowych w odpowiedni sposób.

Są to głównie:

1. Szyfrowanie end-to-end

W PrivMX, wszystkie dane, w tym wymagające ochrony dane osobowe, są przechowywane na prywatnym Team Serverze PrivMX i poddane szyfrowaniu end-to-end. Oznacza to, że jeśli udostępniasz plik lub wysyłasz wiadomość w ramach PrivMX, wszystko jest szyfrowane na Twoim urządzeniu i tylko Ty oraz inni członkowie Twojego Team Servera mogą to odszyfrować. Nikt inny, nawet nasz własny zespół albo pracownicy wybranego przez Ciebie centrum danych - podmiotu dostarczającego usługi PrivMX i przestrzeń serwerową - nie jest w stanie odszyfrować i odczytać Twoich danych, przechowywanych na Twoim Team Serverze. To może być bardzo pomocne w kontekście wyboru odpowiednich środków do zabezpieczenia poufnych danych zgodnie z przepisami RODO. Zgodnie z rozporządzeniem, szyfrowanie jest jednym z zalecanych środków, tak aby zapewnić, że wszystkie dane są chronione zgodnie z wymaganymi standardami.

2. Zarządzanie dostępem dla użytkowników

Zgodnie z RODO, należy zapewnić aby wszystkie osoby (na przykład pracownicy), które przetwarzają dane osobowe pod Twoim nadzorem, robiły to tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne im do realizacji ich obowiązków. Dlatego, dostęp do danych osobowych musi być ograniczony i każdy, kto nie jest uprawniony nie powinien być w stanie ich odczytać i wykorzystać. W rezultacie, oferujemy możliwość ograniczenia dostępu do danych przechowywanych w ramach Team Servera tylko do wybranych osób. To Ty podejmujesz decyzję, kto z Twojego zespołu otrzyma dostęp do określonych informacji - czy będzie to część zespołu, czy tylko wybrany użytkownik. Co więcej, zarządzanie prawem dostępu do określonych Sekcji, takich jak czat, pliki, projekty czy kalendarz, jest całkiem łatwe.

3. Centra danych w UE

Jak wiadomo, wielu usługodawców może przechowywać dane osobowe poza UE. Zgodnie z RODO, takie podmioty muszą zapewnić dodatkowe środki w celu ochrony danych osobowych w krajach poza UE. To może wymagać podpisania dodatkowej, specjalnej umowy lub przeprowadzenia weryfikacji, że możliwe jest skorzystanie z usług takiego dostawcy.

Dodatkowe trudności mogą wystąpić w przypadku usług świadczonych przez dostawców ze Stanów Zjednoczonych. W 2020, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał tzw. Tarczę Prywatności za nieważną. Było to specjalne porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi , pozwalające na transfery danych osobowych do podmiotów znajdujących się w USA, które dołączyły do Tarczy. Na tę chwilę, nie mamy żadnego nowego porozumienia, które zastąpiłoby Tarczę Prywatności i zapewniło bezpieczny schemat przenoszenia danych osobowych do Stanów. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że amerykańskie prawo generalnie nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych obywateli UE. W rezultacie, wszystkie transfery takich danych, do np. dostawcy usług w chmurze, nie są zgodne z przepisami RODO.

Nie ma to jednak znaczenia w przypadku PrivMX. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w UE, w Amsterdamie, w Królestwie Niderlandów. Nasze centra danych znajdują się w różnych krajach UE, a użytkownicy mogą wybrać, do którego trafią ich dane. W konsekwencji jesteśmy w stanie zagwarantować, że Wasze dane nie opuszczą Unii Europejskiej.

4. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

RODO wskazuje, że należy zapobiegać przypadkom, w których nieautoryzowane osoby uzyskują dostęp do danych. Jednym z najważniejszych aspektów poufności danych jest upewnienie się, ze nikt nie użyje Twojego (lub któregoś z uprawnionych przez Ciebie pracowników) loginu ani hasła. Dlatego, dajemy możliwość skorzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, korzystającego z Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail.

5. Odpowiedzialność

PrivMX pozwala weryfikować kto stworzył, usunął, zmodyfikował, przesłał dany plik albo edytował konkretną część pliku. To ważne, ponieważ RODO wskazuje, że każdy, kto kontroluje dane powinien być w stanie korzystać z odpowiednich środków bezpieczeństwa dotyczących przetwarzania danych osobowych, włączając w to ochronę przed nieautoryzowanym lub bezprawnym wykorzystaniem, przypadkowym zgubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dlatego każde narzędzie, które pomaga sprawdzić kto stworzył, zmodyfikował lub usunął dane, może być wymagane zgodnie z postanowieniami RODO.

Z mojego doświadczenia, jako prawnika zajmującego się ochroną danych osobowych, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie zgodności z RODO zaczynając od podstawowych kwestii, np. wybierając odpowiednie narzędzia do pracy zespołowej. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby przypadków wycieków danych, najlepiej zastosować całościowe podejście i przechowywać wszystkie swoje zasoby - komunikację, informacje i dokumenty - na platformie, na której można polegać.

Michał Nosowski

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.