Paryż, Londyn, Nowy Jork… A może Moskwa? Gdzie są dane Twojej firmy?

Czy jesteś w stanie wskazać miejsce, w którym znajdują się dane Twojej firmy? Czy wiesz, kto dokładnie ma do nich dostęp? Jak to sprawdzić i jak zapewnić bezpieczeństwo firmowym zasobom? Z jakich narzędzi do pracy zespołowej korzystać na co dzień, aby odzyskać pełną kontrolę na firmowymi danymi?

Zazwyczaj z niezwykłą dbałością podchodzimy do zachowania poufności informacji dotyczących naszej firmy. Nie zdradzamy biznesowych strategii, danych klientów czy pomysłów na innowacyjny produkt. Ale czy tak samo ostrożnie postępujemy w sieci? W dzisiejszych czasach, kiedy większość działań biznesowych ma miejsce online, dbałość o bezpieczeństwo danych jest kluczowa. O tym, jak ważna jest transparentność i prywatność w usługach cyfrowych, dowiesz się więcej z artykułu autorstwa Marty Miler w magazynie BrandsIT.

Zapraszamy do lektury!

Marta Miler

Wir verwenden Cookies auf unserer öffentlichen Website, um zu analysieren, wie Sie mit ihr interagieren, und um ihre Funktionalität zu verbessern. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie damit einverstanden sind. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren, akzeptieren Sie alle Cookies und kehren Sie zur Website zurück, oder überprüfen Sie die Cookie-Einstellungen und entscheiden Sie sich für bestimmte Arten von Cookies, die Sie akzeptieren möchten.